ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονιστής Προγράμματος

Δημήτρης Καβαλλιέρος
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (KEMEA)
T.: +30 210 7481630 ext. 99
E: d.kavallieros [at] kemea-research.gr


Name *

Email *

Subject

Message


Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

Join Us

NEWSLETTER

This site is using the Seo Wizard plugin powered by http://seo.uk.net/