Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα της UΙNFC2 «Προσέγγιση Χρηστών στη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στο Κυβερνοχώρο»

Τη Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος UINFC2 το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος (ISEC 2013)» πρόταση από DG HOME AFFAIRS πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ADITESS στη Λευκωσία.
Η γενική ιδέα του UINFC2 ειναί να γίνει δυνατή η συνεργασία και ο συντονισμός των μεγαλήτερων μετόχων της ΕΕ, Εθνικών Αρχών, Υπηρεσιων Επιβολής του νόμου και άλλων σχετικών σωμάτων δια μέσω της προσφοράς δομημένων, ανελυμένων, κατηγοριοποιημένων και συσχετισμένων πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με το έγκλημα στο κυβερνοχώρο καθώς και τη σεξουαλική εκμετάλλετση παιδίων στο διαδίκτιο. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της UINFC2 είναι:

  • H δημιουργία και ενδυνάμωση των ικανοτήτων μεταξύ ενώσεων, οργανισμών και σωμάτων ΕΕ της LEA ώστε να καταπολεμηθέι με στρατηγικό τρόπο το έγκλημα στον κυβερνοχώρο καθώς και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο.
  • Η στήριξη της LEA στην αυτόματη ανίχνευση παράνομων δεδομένων που δημοσιεύονται σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, υπόγειες κοινότητες κτλ, καθώς και ο μετέπειτα καθορισμός προτεραιοτήτων για διεξαγωγή ερευνών.
  • Η εισαγωγή των πιο πρόσφατων επιτευγμάτων του ICT στους χώρους της: εξόρυξης δεδομένων (data mining), νοημοσύνης, συσχέτισης, κατηγοριοποίησης, αυτόματοποιημένης παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων, δημιουργίας εκθέσεων κτλ, εργαλείων που επιστρατεύονται κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
  • Να επιτρέψει την επίσημη ανταλλαγή πληροφορίας που συγκεντρώνεται ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό έγκλημα.
  • Η ενύσχηση της αποστολής του EC3, δημιουργώντας στρατηγηκές αναφορές στις εκάστωτε τάσεις εγκλημάτων, αναδυόμενων απειλών και συγκρινώμενων στατιστικών μεταχύ τών συμμετέχοντων μελών.

Συντονιστής του προγράμματος UINFC2 είναι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (KEMEA) καθώς συμμετέχουν και οι ακόλουθοι φορείς:

  • Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα
  • Ερευνητικό Κέντρο Centric, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ερευνητικό Κέντρο CNTI, Κύπρος
  • ADITESS SME, Κύπρος
  • MEZZA, SME, Ηνωμένο Βασίλειο

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

Join Us

NEWSLETTER

This site is using the Seo Wizard plugin powered by http://seo.uk.net/