ΑΡΧΙΚΗ

The concept behind Engaging Users in Preventing and Fighting CyberCrime (UINFC2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποδεικνύει ως πρώτη προτεραιότητα για τα επόμενα έτη, την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Επί του παρόντος, η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο παρουσιάζει τεράστια αύξηση στη συχνότητα περιστατικών, τα επίπεδα αγριότητας κατά τις υποκείμενες επιθέσεις, καθώς και οι στόχοι (δηλαδή, πρόσωπα, υπηρεσίες, φορείς) και τις επιπτώσεις (κοινωνικές και οικονομικές) όπως αυτές προκείπτουν από τις κακόβουλες ενέργειες. Αυτό συμβαίνει κυρίως για τρεις λόγους: 1) η αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου, ιδίως, των νέων και των παιδιών που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, smartphones ή tablets, 2) η διείσδυση των υπηρεσιών διαδικτύου στην καθημερινη μας ζωή, και 3) τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα στον τομέα του ICT που επιτρέπουν πολλές εγκληματικές δράσεις να λαμβάνουν πλέον χώρα στο διαδικτιακό κόσμο, εξαλείφοντας, το ενδεχόμενο να μένουν αποδείξεις, καθώς και τη δημιοθργία νέων σοβαρών απειλών όπως, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών (στο διαδίκυο), της διανομής/κατοχής παιδεραστικού υλικού, κλπ.

Η εκμετάλλευση των παιδιών δημιουργεί ένα τεράστιο αριθμό των αποδεικτικών στοιχείων (που άλλοτε κρυμμένα ή διανέμημένα), που ξεπερνούν τα σύνορα μιας χώρας και που η επεξεργασία τους δεν καθίστατια δυνατή μεσω των παραδοσιακών ανθρωποκεντρικών εργαλείων και μεθόδων. Απειλές σαν αυτές χρήζουν μέγιστης ευαισθητοποίησης από τη κοινωνία μιάς και θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον μας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών απειλών απαιτεί την αναπτυξη των ακόλουθων πρωτοβουλιών.

Αρχικά, η επινόηση ευφυών και αυτοματοποιημένων εργαλείων που επιτρέπουν τη παρακολουθηση και επεξεργασία, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, παράνομου περιεχόμενου που υπάρχει στο διαδίκτυο, καθώς και σχετικά δεδομένα που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, ή δεδομένα που διατηρούνται από φορείς επιβολής του νόμου προκειμένου να είναι έγκαιρη η συσχέτιση και ταξινόμηση τους ούτως ώστε να γίνεται επιτρεπτή η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών που απαιτούνται από φορέις επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση εγκληματικων ενέργειων και των πηγών τους. Έπειτα, απαιτείται η εναρμόνιση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, που ακολουθούνται ενάντια σε εγκληματικές ενέργιες κατά των παιδιών, και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση όσο το δυνατόν περισσότερων περιστατικων.

Τελευταια αναρτηση

Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα της UΙNFC2 «Προσέγγιση Χρηστών στη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στο Κυβερνοχώρο»

Τη Τετάρτη 23 και Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος UINFC2 το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος (ISEC 2013)» πρόταση από DG HOME AFFAIRS πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ADITESS στη Λευκωσία. Η γενική ιδέα του UINFC2 ειναί να γίνει δυνατή η συνεργασία και ο συντονισμός των μεγαλήτερων […]


Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union

Join Us

NEWSLETTER